Revize el. zařízení


Proč provádět revize?

Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 488/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

Nabízíme Vám:


 • Veškeré revize elektro-zařízení do 1000V bez nebezpečí výbuchu
 • Údržba a opravy elektro-zařízení
 • Montáž elektro-zařízení

  Druhy revizí elektroinstalace do 1000 V

   
 • Výchozí revize: Tato revize se většinou provádí u nové elektroinstalace pro rozvodné závody,
 • které vám na základě revize připojí elektroměr.
 • Periodická revize: Tato revize se provádí podle normy ČSN 33 1500
 • Mimořádná revize: Tato revize se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace.

  Dále nabízíme:

   
 • Revize spotřebičů a ručního nářadí
 • Revize objektů