Mixážní pulty

Mixážní pulty slouží k požadované úpravě veškerých zvukových signálů (mluvené slovo přednášejícího, AVprojekce atd.)Všechny vstupní signály jsou korekcemi upraveny pro daný prostor a následně předány do výkonového zesilovače, který je patřičně zesílí pro dané reproduktorové soustavy.